7.4.2016

Pravidla vkládání článků

I.
Témata článků mohou být libovolná a podle tématu jsou řazena do příslušných rubrik. Pokud by příslušná rubrika nebyla k dispozici, řadí se tyto články do rubriky „Nezařazené“. Pokud by docházelo k tomu, že by nějaká rubrika chyběla – lze požádat administrátora aby ji vytvořil.

II.
Články musí být smysluplné a autorským dílem uživatele, který je vkládá. Články mohou být komerčního, nekomerčního a informativního charakteru. Články jsou na webu www.top-clanky.eu vloženy zdarma a napořád. Administrátor v žádném případě neručí za pravost vložených článků od přihlášených uživatelů.

III.
Je zakázáno vkládat články s touto tématikou: sex, porno, dětské pornografie, propagace drog, rasová nesnášenlivost, propagace fašizmu a jiné články odporující dobrým mravům a platným zákonům České republiky.

IV.
U vkládaných článků je povoleno používat hypertextové odkazy odkazující na danou www stránku. Je povoleno maximálně 5 hypertextových odkazů v jednom článku. Při nedodržení těchto parametrů, budou některé odkazy administrátorem odstraněny.

V.
V případě porušení Pravidel vkládání článků si administrátor vyhrazuje právo takového uživatele odstranit a dotčené články natrvalo odstranit bez jakékoli zálohy.

Kontakt: info@top-clanky.eu