Drobné komponenty, co rozvaděče až po automatizační prvky

V domácnosti se můžeme potkat s poměrně dost velkým množstvím elektrotechnických součástek, které nám dohromady dokáží vytvořit celou škálu kvalitních systémů a obvodů. Mnohdy jsou přitom tyto komponenty mimo jiné zásadní i pro většinu dalších.

Proto si můžeme všimnout, že tady často nepanuje až taková rozličnost komponentů, jako spíše jenom jejich variant. Zcela naopak je ale potřeba zmínit fakt, že těch pár komponentů, co se hojně užívá, je také specializováno na to, aby byly široce použitelné v celé řadě okruhů a funkcí.

Proč jsou rozvaděče naprosto nepostradatelné?

Rozvaděč je víceméně jednou z těch součástí elektrického vedení, které se dá považovat za naprostý základ pro jakýkoliv okruh. Jedná se o místo, kde se jednotlivé větve dostávají do zásuvek, místností a dalšího užití, zatím co na vstupu je hlavní přívod elektrického převodu do nemovitosti. Kdyby v nemovitosti nebyl elektrický rozvaděč, tak by nebyla možnost rozvětvit celé vedení do speciálních částí, a především by bylo nepříjemnou skutečností, že by se zásadně zvýšilo nebezpečí porušení celé sítě, bez možnosti řešení do úplného odstavení nemovitosti.

Bez svorek by to ale nebylo možné

Samotný rozvaděč je víceméně skříní, která poskytuje pro popsané věci především prostor. Mimo samotného prostoru je totiž extrémně důležité právě dělení na jednotlivé větve. O to se starají svorky, které jsou specifickou záležitostí podle toho, na co se používají. Zatím co klasické řadové svorky patří především do rozvaděčů a starají se o jednoduché obvody, tak mnohem složitější naopak realizují takzvané patrové svorky.

Mikrospínače se starají o plnou automatizaci

Všechny tyto součásti se ale specializují na to, aby dokázaly elektřinou neustále zásobovat celý systém. Pokud ale máte potřebu změnit tuto úlohu na možnost vypínání a zapínání, tak pro vás budou nepostradatelné mikrospínače. Jedná se o komponenty, které jsou potřeba tam, kde se přepíná síť mezi aktivní a neaktivní fází. Příkladem mohou být automatická osvětlení podle různých vjemů jako může být detektor vstupu světla, nebo pohybové čidlo. Díky tomu tak lze i v běžných domácnostech zavést kompletní automatizaci.