Moderní cesta ke snížení pracovní úrazovosti

Snahu celé řady výrobních provozů o eliminaci rizik pracovních úrazů často maří jev, který označujeme jako provozní slepota. Tímto neduhem trpí většina lidí i v běžném životě, ovšem v provozních podmínkách výrobní haly to může mít fatální následky. Co je provozní slepota? Jednoduše řečeno jde o to, že sice čteme různá upozornění na nebezpečí, víme o nich, ovšem pokud se v jednom prostředí pohybujeme delší dobu, přestáváme všechna rizika vnímat. Pak se snadno stane, že pracovník procházející výrobní halou sice ví o tom, že tudy jezdí manipulační vozí nebo se pomocí jeřábu přenášejí těžká břemena, ale v důsledku provozní slepoty či zamyšlenosti vstoupí do jízdní dráhy a malér je na světě.

Jak rizika pracovních úrazů eliminovat?

Veškeré dosavadní metody vedoucí k eliminaci provozní slepoty, odstranění rizik vzniku pracovních úrazů a plnění plánu bezpečnosti práce mají jen minimální účinnost. Průlomem je ovšem nápad mladé firmy Visap, kterým je podlahová LED projekce. Princip této moderní metody spočívá v promítání výstražné značky „STOP“ na podlahu přímo před procházející osobu. Tou může být jak zaměstnanec, tak jiná osoba, která výrobním provozem prochází. Tato světelná signalizace je mnohem účinnější než jakákoliv upozornění v podobě výstražných tabulek a nápisů. Každého člověka nepochybně vytrhne z provozní slepoty či ze zamyšlenosti a přiměje ho, aby se zastavil a rozhlédl.

Co je třeba k zavedení této metody?

V první řadě je třeba kontaktovat společnost Visa, s.r.o., která má sídlo v malé obci Žerčice nedaleko Mladé Boleslavi. Prostřednictvím telefonu či e-mailu si sjednáte nezávaznou schůzku. Ta se uskuteční přímo ve vašem provozu, aby se pracovníci firmy mohli seznámit s prostředím a výrobním procesem. Po důkladné analýze všech podmínek navrhnou optimální řešení, které bude odpovídat vašim potřebám. Výsledkem zavedení podlahové LED projekce bude především větší bezpečnost práce. Zároveň se zvýší i produktivita práce a doprovodným efektem bude zlepšení pracovního prostředí a zvýšení atraktivity vašeho podniku.